Yummii Yummii Bento Small 1 Bento Small Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Small 1 Bento Small Stainless Steel 18/8

Bento Small 1

199 kr
Yummii Yummii Bento Small 2 Bento Small Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Small 2 Bento Small Stainless Steel 18/8

Bento Small 2

219 kr
Yummii Yummii Bento Small 3 Bento Small Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Small 3 Bento Small Stainless Steel 18/8

Bento Small 3

229 kr
Yummii Yummii Bento Medium 1 Bento Medium Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Medium 1 Bento Medium Stainless Steel 18/8

Bento Medium 1

249 kr
Yummii Yummii Bento Medium 2 Bento Medium Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Medium 2 Bento Medium Stainless Steel 18/8

Bento Medium 2

269 kr
Yummii Yummii Bento Medium 3 Bento Medium Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Medium 3 Bento Medium Stainless Steel 18/8

Bento Medium 3

279 kr
Yummii Yummii Bento Medium+ 3 Bento Medium + Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Medium+ 3 Bento Medium + Stainless Steel 18/8

Bento Medium+ 3

339 kr
Yummii Yummii Bento Large 1 Bento Large Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Large 1 Bento Large Stainless Steel 18/8

Bento Large 1

369 kr
Yummii Yummii Bento Large 2 Bento Large Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Large 2 Bento Large Stainless Steel 18/8

Bento Large 2

389 kr
Yummii Yummii Bento Large 3 Bento Large Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Large 3 Bento Large Stainless Steel 18/8

Bento Large 3

399 kr
Yummii Yummii Bento Rounds Dips Bento Rounds Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Rounds Dips Bento Rounds Stainless Steel 18/8

Bento Rounds Dips

209 kr
Yummii Yummii Bento Rounds X-Small Bento Rounds Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Rounds X-Small Bento Rounds Stainless Steel 18/8

Bento Rounds X-Small

209 kr
Yummii Yummii Bento Rounds Small/Medium Bento Rounds Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Rounds Small/Medium Bento Rounds Stainless Steel 18/8

Bento Rounds Small/Medium

239 kr
Yummii Yummii Bento Rounds Large Bento Rounds Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Rounds Large Bento Rounds Stainless Steel 18/8

Bento Rounds Large

209 kr
Yummii Yummii Bento Rounds X-Large Bento Rounds Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Rounds X-Large Bento Rounds Stainless Steel 18/8

Bento Rounds X-Large

239 kr
Yummii Yummii Bento Rounds Bento Rounds Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Bento Rounds Bento Rounds Stainless Steel 18/8
Tilbud

Bento Rounds

209,30 kr 299 kr
Yummii Yummii Termomadkasse Medium Thermo Boxes Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Termomadkasse Medium Thermo Boxes Stainless Steel 18/8

Termomadkasse Medium

329 kr
Yummii Yummii Termomadkasse Large Thermo Boxes Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Termomadkasse Large Thermo Boxes Stainless Steel 18/8

Termomadkasse Large

379 kr
Yummii Yummii Termomadkasse X-large Thermo Boxes Stainless Steel 18/8Yummii Yummii Termomadkasse X-large Thermo Boxes Stainless Steel 18/8

Termomadkasse X-large

429 kr